– Tietosuojaseloste

Asiakkaiden tietoja sitoudutaan käsittelemään niin, että kaikki tallennettu tieto perustuu asiakkaan omaan tiedonantoon/toimintaan ja tietoja käsitellään vain asiakassuhteen vuoksi. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muihin tarkoituksiin ja niitä käsitellään asianmukaisin turvatoimin, ja vain niiden henkilöiden toimesta, joilla on työn puolesta siihen oikeus.

k

1.Rekisterinpitäjä

Koirakoulu Junton asiakasrekisteri

Nimi: Koirakoulu Junto

Y-tunnus: 3107393-1

Rekisterin käsittelijä: Sara Kamula

Sähköpostiosoite: sara@koirakoulujunto.fi

Puhelinnumero: 044 983 5515

k

2.Oikeusperusteet ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hallinnointiin, käsittelyyn, analysointiin ja kehitykseen liittyen.

  • Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
  • Verkkokaupan tilausten ja palveluiden toimitus, käsittely ja arkistointi
  • Koirakoulutoiminnan ja palveluiden kehittäminen ja ylläpito
  • Asiakastyytyväiskyselyt ja mielipidetutkimukset
  • Koulutusten järjestäminen
  • Kohdennettu markkinointi ja myyntitoimenpiteet

k

3.Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Asiakkaan koiran tiedot
  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite)

Koirakoulu Junto ei kerää tai säilytä luotto- ja pankkikortti- tai muita maksutapahtumien tietoja.

k

4.Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaan oman ilmoituksen mukaan palvelun käytön yhteydessä.

k

5.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käytetään vain kohdassa 2 ilmoitettuihin palvelun sisäisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, poikkeuksena palveluntarjoajat, joiden tehtävänä on auttaa palvelun ylläpidossa, kuten maksujärjestelmän tarjoaja. Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvasäännöksiä. Yritys toimiitällä hetkellä yhteistyössä seuraavien yhteistyökumppaneiden kanssa: MailChimp, Stripe, OP, OP-Kevytyrittäjä, Woocommerce.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

k

6.Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen. Säilytysaika on enintään 10 vuotta henkilön viimeisestä käyttötapahtumasta, ellei asiakas ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän kuten esim. kirjanpitolain velvoitteen täyttämiseksi.

k

7.Rekisterin suojaus

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Tietoja käsittelee vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

k

8.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: sara@koirakoulujunto.fi.  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

k

9. Mahdolliset muutokset

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan asiakkaille sähköpostitse.