– Tietosuoja

Asiakkaiden tietoja sitoudutaan käsittelemään niin, että kaikki tallennettu tieto perustuu asiakkaan omaan tiedonantoon/toimintaan ja tietoja käsitellään vain asiakassuhteen vuoksi. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muihin tarkoituksiin ja niitä käsitellään asianmukaisin turvatoimin, ja vain niiden henkilöiden toimesta, joilla on työn puolesta siihen oikeus.

 

1.Rekisterinpitäjä

Koirakoulu Junton asiakasrekisteri

Koirakoulu Junto / Sara Kamula

[email protected] / 044 983 5515

 

2.Oikeusperusteet ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hallinnointiin, käsittelyyn, analysointiin ja kehitykseen liittyen

  • Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
  • Palveluiden markkinointi ja myyntitoimenpiteet
  • Laskutuspalvelu OP-kevytyrittäjä
  • Asiakastyytyväiskyselyt ja mielipidetutkimukset
  • Palveluiden kehittäminen ja ylläpito

 

3.Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan:

  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan koiran tiedot + asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot
  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite kysyttäessä)

 

4.Tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaan oman ilmoituksen mukaan palvelun käytön yhteydessä

 

5.Tietojen luovutus

Tietoja käytetään vain kohdassa 2 ilmoitettuihin palvelun sisäisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, poikkeuksena palveluntarjoajat, joiden tehtävänä on auttaa palvelun ylläpidossa, kuten maksujärjestelmän tarjoaja. Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvasäännöksiä.

 

6.Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen. Säilytysaika on enintään 10 vuotta henkilön viimeisestä käyttötapahtumasta, ellei asiakas ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän kuten esim. kirjanpitolain velvoitteen täyttämiseksi.

 

7.Rekisterin suojaus

Tietoja käsittelee vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Sähköiseen rekisteriin on oma käyttäjätunnus ja salasana. Paperinen rekisteri palvelun käyttäjistä säilytetään lukollisessa kaapissa, johon vain palvelun omistajalla on pääsy. Kaikki tiedot käsitellään turvallisessa tilassa.

 

8.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: [email protected]

Mikäli rekisteröidyn mielestä hänen tietojensa käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä oikeuksia, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.